Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

duanwestlake


duanwestlake
Envoyer un Message Privé à duanwestlake
11/05/2020
Membre

Activités

duanwestlake est actuellement Hors ligne

Long An là m?t trong nh?ng t?nh có t?c ?? ?ô th? hóa cao hi?n nay. V?i v? trí ??a lý thu?n l?i, thiên nhiên xinh ??p, t??i mát. N?i này ?ã và ?ang gây ???c s? chú ý c?a các nhà ??u t? c?ng nh? khách hàng mu?n an c? l?p nghi?p k?t h?p ngh? d??ng. Nh?ng n?m g?n ?ây các khu ?ô th? hi?n ??i ? Long An m?c lên ngày càng nhi?u trong ?ó có m?t d? án h?t s?c hoành tráng ?ang nh?n ???c chú ý ?ó là West Lakes Golf & Villas
Tên d? án: D? án West Lakes Golf & Villas Long An
Ch? ??u t?: Công Ty C? Ph?n ??u T? Qu?c T? C.S.Q
V? trí: ??c Hòa, Long An.
Quy mô: 200ha khu bi?t th? 75ha
S?n ph?m:
409 Bi?t th? Mini (85-138 m2)
117 Bi?t th? song l?p (170-200 m2)
11 Bi?t th? ??n l?p (250-300 m2)
Chính sách thanh toán: 18 tháng (hoàn thi?n c? b?n), 24 tháng (full n?i th?t)
D? ki?n bàn giao: Quý I/2021
Hotline: 0901.302.000
Website: https://westlakesgolfvilla.vn/

Mang xa hoi:
https://twitter.com/westlakes8
https://www.linkedin.com/in/duanwestlakes/
https://duanwestlakes.tumblr.com/
https://www.behance.net/duanwestlakes
https://500px.com/duanwestlakes
https://www.flickr.com/people/duanwestlakes/
http://myfolio.com/duanwestlakes
https://lookbook.nu/duanwestlakes
https://www.deviantart.com/duanwestlakes
https://www.last.fm/user/duanwestlakes
https://fr.quora.com/profile/Duan-Westlakes
https://myspace.com/duanwestlakes
https://www.pinterest.com/duanwestlakes/
https://www.reddit.com/user/duanwestlakes
https://soundcloud.com/duanwestlakes
https://www.youtube.com/channel/UCdgZX1iLJZK0DtaNV8ui_6w/about
https://duanwestlakes.wordpress.com/
https://vi.gravatar.com/duanwestlakes
https://about.me/duanwestlakes/

Intérêts

--