Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

maidanhbongs

76 Giang V?n Minh, Hòa Thu?n Tây, H?i Châu, ?à N?ng
maidanhbongs
Envoyer un Message Privé à maidanhbongs
11/03/2020
Membre

Activités

maidanhbongs est actuellement Hors ligne

BTMSONGANH D?ch v? mài sàn bê tông, ?ánh bóng sàn bê tông, xoa n?n, t?ng c?ng liquid hardener, ph? bóng sàn bê tông cho nhà x??ng, kho hàng, nhà máy, công trình dân d?ng và th??ng m?i. Thi công t??ng bê tông (xi m?ng) mài ?ánh bóng, s?n epoxy.
??a ch?: 76 Giang V?n Minh, Hòa Thu?n Tây, H?i Châu, ?à N?ng
S?T: 0946.038.728
Website: https://betongdanang.info/mai-danh-bong-san-be-tong
?ánh bóng sàn bê tông
https://www.youtube.com/channel/UCP_J4AjWxtuy14R0gCVbpmA/about?view_as=subscriber
https://medium.com/@maidanhbongsanbetong

https://issuu.com/maidanhbongsanbetong

https://maidanhbongsanbeto.wixsite.com/mysite.

https://draft.blogger.com/profile/06680161574323195714

https://marketplace.whmcs.com/user/mi1605

http://maisanbetong20.mystrikingly.com/

https://codepen.io/maisanbetong

https://www.linkedin.com/in/m%C3%A0i-s%C3%A0n-b%C3%AA-t%C3%B4ng-38b5ba1a4/

Intérêts

BTMSONGANH D?ch v? mài sàn bê tông, ?ánh bóng sàn bê tông, xoa n?n, t?ng c?ng liquid hardener, ph? bóng sàn bê tông cho nhà x??ng, kho hàng, nhà m&am