Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

giakhang


giakhang
Envoyer un Message Privé à giakhang
08/08/2019
Membre

Activités

giakhang est actuellement Hors ligne

B?n mu?n tìm ??a ch? b?o hành ?i?n l?nh t?i Tphcm uy tín, giá r?. Hãy liên h? ngay v?i Trung tâm chúng tôi theo Hotline: 0909 306 267 - 0978 89 0978. Chúng tôi s? cung c?p cho b?n d?ch v? b?o hành giá r? và ch?t l??ng t?t nh?t.

Trung tâm b?o hành ?i?n l?nh Gia Khang ra ??i nh?m mang t?i cho quý khách nh?ng d?ch v? b?o hành, s?a ch?a t?t nh?t. Chúng tôi chuyên s?a ch?a t? l?nh, máy l?nh, máy gi?t, máy n??c nóng, lò vi sóng. Chúng tôi b?o hành chính hãng các s?n ph?m c?a các th??ng hi?u nh?: LG, TOSHIBA, SAMSUNG, SHARP, ELECTROLUX, DAEWOO, HITACHI, PANASONIC....

Chúng tôi s? h?u ??i ng? k? thu?t viên có nhi?u n?m kinh nghi?m và ?ã ???c ?ào t?o. Do ?ó, t?t c? các l?i c?a s?n ph?m ??u ???c chúng tôi gi?i quy?t m?t cách nhanh chóng và chính xác. Không nh?ng th?, chúng tôi có ??y ?? ??n v? v?t ch?t cùng thi?t b? s?a ch?a hi?n ??i. Kèm theo ?ó là linh ki?n thay ??i t?t c? ??u chính hãng.

Trung tâm b?o hành Gia Khang

M?ng Xã H?i:
Linkedin baohanhgiakhang
Twitter baohanhgiakhang
Medium baohanhgiakhang
Tumblr baohanhgiakhang
Behance baohanhgiakhang
Youtube baohanhgiakhang
Pinterest baohanhgiakhang
Soundcloud baohanhgiakhang
Scoop.it baohanhgiakhang
Blogspot baohanhgiakhang
Reddit baohanhgiakhang
Folkd baohanhgiakhang

Intérêts

--