Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

hescaritakip


hescaritakip
Envoyer un Message Privé à hescaritakip
23/02/2021
Membre

Activités

hescaritakip est actuellement Hors ligne

Hesabim Cari Takip Ön Muhasebe Program?
Hesab?m Cari Takip Program? güncellenen sürümü ile E-Fatura entegrasyonunu içinde bar?nd?r?r.

Muhasebe departman?n?z program?n basit arayüzü sayesinde Al??, Sat??, Tahsilat, Ödeme girdilerini kolayca i?leyebilir. E-Fatura kontrolü ise Gönder/Al gibi basit bir yöntemle sa?lan?r.

H?zl? bir ?ekilde E-Fatura ya da E-Ar?iv fatura kesebilir, ayn? ekrandan ad?n?za kesilen faturalar? da atlamadan kontrol edebilirsiniz.

Cari Borç-Alacak Takibi
Kasa ??lemleri
Bankalar
Çekler
E-Fatura, E-Ar?iv Fatura , E-?rsaliye
Tasarlanabilir E-fatura ?ablonu
Sat??, Taksitli Sat??, Al??, Ödeme ve Tahsilat Takibi
Cari Durumu ve Ekstre Dökümü
Dövizli Cari Rapor
Dövizli olarak Borç-Alacak Takibi
Sat?? ve Al?? Analizi
Fatura,?rsaliye,Sat?? Formu, Mektup Zarf? Bas?m?
Mü?teri Kay?tlar Yönetimi
?nternet Destekli Kur Yönetimi

Intérêts

--