Créer un compte
Connexion

Profil d'un utilisateur

bdbaominh


bdbaominh
Envoyer un Message Privé à bdbaominh
18/09/2020
Membre

Activités

bdbaominh est actuellement Hors ligne

"Thu mua ph? li?u Bình D??ng B?o Minh, chuyên thu mua ??ng, inox, s?t thép , nhôm, máy móc thi?t b? nhà x??ng, công ty t?i Nh?n thu mua ph? li?u t?i Thành Ph? Th? D?u M?t, Th? Xã Thu?n An, Th? Xã D? An, Th? Xã Tân Uyên, Th? Xã B?n Cát, Huy?n B?c Tân Uyên, Huy?n Phú Giáo, Huy?n Bàu Bàng, Huy?n D?u Ti?ng và trên toàn qu?c.
Adress : 589 ???ng s? 18, Ph??ng Bình H?ng Hòa, Qu?n Bình Tân, Tp. HCM, Viet Nam
Phone : 0979637678
Email : phelieubaominh@gmail.com
Website : https://thumuaphelieugiacao.com.vn/thu-mua-phe-lieu-binh-duong-gia-cao

Intérêts

--